Luonne

Luonne on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia koiralle kuin koiralle. Sosiaalinen ja hyvän hermorakenteen omaavan koiran kanssa elämä on yksinkertaisesti helpompaa. Koiran pitää pystyä säilyttämään toimintakykynsä yllättävissä tilanteissa sekä paineen ja stressin alla. Painetta ja stressiä aiheuttavia tilanteitahan tulee myös normaalissa elämässä vastaan, ei vain kokeissa ja näyttelyissä. Niin liiallinen arkuus, pehmeys kuin kovuuskaan ei ole missään nimessä toivottavaa tollerissa. Ko. ominaisuudet liiallisissa määrissä voivat helposti johtaa ongelmiin. Tolleri on pääsääntöisesti vilkas ja sähäkkä tapaus, joten omistan on oltava hyvin johdonmukainen ja peruskoulutuksen tarpeellisuutta ei voi koskaan aliarvioida.

Terveys

Tollerit kuuluvat PEVISAan, eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan. Sen mukaan, jotta tollerin voi rekisteröidä on seuraavat asiat täytyttyvä pennun vanhempien osalta: koiran on oltava silmäpeilauksessa todettu terveeksi sekä lonkat on oltava kuvattu, rekisteröinnin raja-arvona ollen D-tulos. Jalostuksessa käytän vain tervelonkkaisia (A tai B) ja -kyynärpäisiä koiria. Lisäksi koirien sisarusten toivon olevan myös mahdollisimman terveitä luustosairauksien suhteen. Geenitesteillä testattavista sairauksista Degenerativiinen enkefalopatian (DE) osalta kuolleisuus on nykytiedon mukaan 100% ja silmäsairauksista PRA voi aiheuttaa koiran sokeutumisen. Koska tautien ehkäisemiseksi on kehitetty geenitestit, hyödynnän niitä jalostuksessa niin että jalostuksen tuloksena pennut eivät tule olemaan sairaita näiden tautien suhteen. Tollereilla on myös muita geenitestejä ja hyödynnän niitä myös, jos jalostusyksilöillä on riskejä, testattavien tautien suhteen.

Näiden sairauksien lisäksi tollereilla havaitaan erilaisia autoimmuunitauteja ja taudit voivat olla hyvinkin kivuliaita. Nykyään onneksi oireet kyetään tunnistamaan usein varhain ja koiralle voidaan tarjota asianmukaista hoitoa, jotta se voi usein elämään normaalia elämää. Autoimmuunisairauksien tarkkaa periytymistä ei valitettavasti tällä hetkellä tiedetä. Sairauksista vapaata linjaa ei kuitenkaan tollereista löydy, joten jokaisen tollerin takana sairauksia on aina. Jalostusvalinnoissa pyrin minimoimaan tiedossa olevien autommuunitapausten määrän erityisesti lähisuvussa, mutta pyrin selvittämään taustat myös pidemmälle.

Monipuolisuus

Tolleri on ennen kaikkea harrastuskoira ja tollerista on ja pitääkin olla moneksi. Itse arvostan erityisesti rodunomaisia harrastuksia ja kokeita, mutta yhtälailla tärkeää on harrastaa tollerin kanssa muitakin lajeja, sen mukaan mikä on mukavaa sekä omistajalle että koiralle. Tollerille sopivia lajeja löytyy metsästyksen ja noutoharjoittelun (NOU/NOME/WT) lisäksi esimerkiksi metsästyskoirien jäljestyskokeet (MEJÄ), tottelevaisuuskokeet (TOKO), agility, vesipelastus (VEPE) ja niin edelleen. Pelastus- ja palveluskoirakokeiden puolella lajivalikoima on myös laaja: jälki, haku, rauniot, jne. Tärkeintä tollerille on että sen energia suunnataan hallitusti ja sen pääkoppaa haastetaan. Kasvattajan näkökulmasta on tärkeää että koiran kanssa käydään edes muutaman kerran näyttelyissä kun koira on kehittynyt ja startataan mahdollisuuksien mukaan kokeissa. Sekä näyttely- että eri koetulosten kautta kasvattaja pystyy objektiivisemmin arvioimaan valintojaan ja niiden onnistumista.

Ulkonäkö

Mielestäni myös ulkonäöstä puhuttaessa tulee ottaa huomioon terveys. Koiran rakenteen tulee olla terve ja minkään suhteen liioittelematon, jotta se pystyy toimimaan siinä tehtävässä mihin se on jalostettu, eli ketteränä ja tehokkaana noutajana. Tolleri on jalostettu Kanadassa noutamaan vedestä ja työskentelemään ”säällä kuin säällä”, tämän tarkoituksen tulee näkyä edelleen tollerissa. Esimerkiksi turkin kohdalla tärkeintä ei ole sen pituus vaan pohjavilla, joka eristää kylmissä vesissä noutavaa koiraa. Liikkeen tulee olla ketterä ja tehokas, mutta sen ei tarvitse olla springerimäisen liitävä eikä luusto voi olla liian raskas. Kaikki tollerin ulkonäössä on tuettava koiran toimintaa siinä mihin se on alunperin jalostettukin.

Luethan myös Novascotiannoutajat ry:n kotisivuilla olevan pennunosto-oppaan.

Character

Character and the mental health of the dog is one of the most important issues on any dog. Life with a dog that is social and has good mental health is simply easier. The dog needs to be able to work and function also in stressful situations. A toller should not be too soft, but not too hard either. Tollers are very lively and from the owner a commitment to a structured training is a must.

Rilla_Luca04

Health

I’m using for breeding only dogs that have healthy hips (A or B ) and elbows. Also the eyes of the dog have to be checked as ok by a vet. Also the siblings of the dogs should be as healthy as possible. These issues I take for granted. There are gene tests developed for many deceases. Degenerative encephalopathy (DE) is a decease that according to current knowledge is 100% lethal, and there is a gene test available for it, and for eyes we can test for PRA. I utilize these tests so that the puppies will not be affected by those diseases. There are also other gene tests developed for tollers. These tests I utilize, if there are known risks in the planned breeding that can be minimized by using some of the developed tests.

Tollers also have autoimmune diseases and the inheritance of those is still unclear. There are diseases behind every toller so totally ”clean” bloodlines from autoimmune diseases are not to be found. In my breeding I will minimize the number of known ill dogs in the close relatives and also I try to know the blood lines further back. I will always tell to the puppy buyer candidates all health issues I know in the breeding planned.

Versatility

A toller is above all a versatile dog for many hobbies. There are many hobbies that are suitable for the toller. For me retrieving and related tests, as well as practical hunting is closest to my heart and I hope to see interest towards these in the puppy buyers as well. Besides retrieving there are other hobbies that are also very suitable for the toller, for example blood tracking, but also obedience, agility, search and rescue and so on. The most important thing for a toller is that it lives an active life and the energy of the dog is directed in a controlled manner. From the breeder’s perspective I find it also important that the dog is taken in to different trials or tests and also is shown in conformation a few times, once grown up. This way the breeder also gets important information from neutral sources how the choices done in the breeding are realizing.

Appearance

Huikka_Kepe05

When talking about appearance in toller also health is to be included in the discussion. The structure of the dog needs to be healthy and not in any way overdone so that it is possible to function well in the job it was bred to do. A toller is bred in Canada to retrieve and work in cold waters and in order to do that the dog needs to have a proper type of coat. Also the movement of the dog needs to be effective and light, but not again overdone. In all ways, what comes to appearance, the toller is an ”average” dog. Medium bone, medium size, and so on.

I’m happy to tell you more of my thoughts about tollers and breeding for example by email!