Suunnitteilla talvelle 2017/2018 – Planned for winter 2017/2018

Tera – Pintti

Seuraava Reponi-pentue on suunnitteilla alkuvuodesta 2018. Pentueen emäksi on kaavailtu Huikan Syys-pentueesta sijoitusnarttuni Tera ja urokseksi Pintti, Redrivals Pintail for Badger. Odotan yhdistelmästä työskentely- ja riistaintoisia koiria, joiden toivon ensisijaisesti menevän koteihin, joilla on jo kokemusta koiran kouluttamisesta. Alta voit lukea tarkempia tietoja molemmista koirista. Jos olet kiinnostunut yhdistelmästä ja haluat lisätietoja, olethan yhteydessä Riikkaan.

Next Reponi litter is currently planned for beginning of 2018. Litter is planned for Tera, my co-owned bitch from Huikka’s litter. The planned sire is Pintti, Redrivals Pintail for Badger. I’m expecting the puppies to be good sporting dogs with good working abilities also with game. I’m firstly hoping to hear from puppybuyers who already to have experience on dog training. Below you can read more about Tera and Pintti. If you are interested in a puppy, and want more info, please contact Riikka.

REPONI SYYSUNELMA

”TERA”

FI51845/14

Narttu, synt. 29.9.2014
Bitch born 29.9.2014

REDRIVALS PINTAIL FOR BADGER

”PINTTI”

FI13012/15
NO53854/14

Uros, synt. 14.10.2014
Male, born 14.10.2014

Redrivals Pintail For Badger Aqueous Hop To It Redrock’s Straight Shooter
Aqueous Dutch Wood Polish
Arbetsviljans Björklöv Sökkjelias Turbo Emil
Lönnlövets Karamell
Reponi Syysunelma Agrosofens Calypso Duck Tail’s Muddus Regnbågsforell
Rödahunds Hitchin Lisa
Redadict On The Crocks Redland’s Rubber Boots
Foxgrove’s Canadian Sunrise

Silmät: OK (Distichiasis)
PRA A (clear/terve)
CEA A (clear/terve)
DE Kantaja / Carrier
JADD Probable normal
Lonkat: A/A (lonkkaindeksi 112)
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0

NOU1
NOME-B: ALO3
Tolling: ALO3
MEJÄ: 2 x AVO1
Näyttelyt: ERI, SA
MH suoritettu, laukaus 4 (video)

Teran oma sivu

Tera jalostustietokannassa


Tera on sijoitusnarttuni Huikan pentueesta. Tera asuu Riikan luona Perttelissä talouden kolmen tollerin lauman nuorimmaisena ja ainoana narttuna. Riikka kertoo Terasta seuraavaa:

Tera on innokas noutaja, tehokkaalla moottorilla varustettu koko perheen pusuttelija. Se on aina valmis toimintaan, mutta kun on aika olla tekemättä mitään se rentoutuu ja hakeutuu lepäämään. Liikkeissään nopean Teran ykköslajeina on noutolajien lisäksi myös MEJÄ, jossa se pääsee toteuttamaan sille hyvin ominaista
nenänkäyttöä. Se on hyvin maavainuinen, reipastahtinen jäljestäjä. Noutajana Tera on suoraviivainen, se ei keksi omia kuvioita vaan tekee sen mitä sille on opetettu. Mikäli annettu tehtävä epäonnistuu jostain syystä, on silloin ohjaajan katsottava vain peiliin. Työskennellessään Tera on hiljainen ja sen kanssa on ollut helppo matkustaa, sillä se ei pidä meteliä itsestään. Tuloksia Teralle on kertynyt toistaiseksi MEJÄstä (2 x AVO1/ 47p & 49p) ja näyttelyistä (KÄY ERI, SA). Lisäksi Tera on suorittanut taipumuskokeen (NOU1). Metsästyskokeissa Teralla on myös NOME-B:sta ALO3 ja Ruotsin puolelta tollauskokeesta myös ALO3. Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on startata seuraavaksi MEJÄssä voittaja-luokkaan, kunhan perheen keskimmäinen koira jää eläkkeelle lajista. Suunnitelmiin kuuluu myös NOME-kokeet ja tollauskokeen tuloksen kirkastaminen. Kooltaan Tera on hiukan keskiverto tollerinarttua pienempi: 43cm, korkeuden ollessa kuitenkin rotumääritelmän sallimissa rajoissa. Painoa Teralla on n. 16kg. Tera on hyvin leikkisä ja nopea oppimaan. Parhaat palkat Teralle ovat leikki ohjaajan kanssa sekä namit. Lapsiperheessä se on tottunut erilaisiin ääniin ja elämän menoon. Se ei ole millään lailla pelokas vaan hyvin utelias ja jos se havaitsee jotain erilaista ja jännittävää se menee sen itse selvittämään. Se suhtautuu avoimesti ihmisiin, mutta on suhteellisen välinpitämätön vieraita kohtaan. Oman perheen ja tuttujen kesken se on rapsutuksia kaipaava pieni vierihoitokoira.

1 year 7 months

Eyes: OK (Distichiasis)
PRA A (clear)
CEA A (clear)
DE Carrier
JADD Probable normal
Hips: A/A (hip index 112)
Elbows: 0/0
Knees: 0/0

NOU1 (passed basic retrieving test)
Retriever hunting test (cold game): Beginners’ class 3rd prize
Tolling: Nbkl3 (beginners class)
MEJÄ: 2 x AVO1 (open class)
Shows: excellent, SA
MH description passed (video)

Tera on these homepages

Tera in breeding database


Tera is my co-owned bitch from Huikka’s litter. She lives with Riikka in Pertteli with 2 other dogs, Tera being youngest and the only bitch. Riikka tells about Tera the following:

Tera is an eager retriever equipped with a good engine. She is always ready to action, but when it is time not to do anything, she relaxes and finds a place to rest. She is trained mostly for retrieving but also for blood tracking. In blood tracking she is able to utilize her good nose usage. She tracks in good pace and is accurate in her work. As a retriever Tera is very straightforward, she does not invent anything by herself, just does what she is knows. If a given task is failed, then the handler needs to look into a mirrow. So far Tera has results from blood tracking (2 x open class 1st prize with 47 and 49p, out of 50p) and shows (excellent, HP). Also Tera has passed the basic retriever test (NOU1). Further in cold game hunting tests she has a beginners’ class 3rd prize and in Tollar Specialen in Sweden we tested tolling jaktprov and got beginners class 3rd prize. In the future we move to winners’ class in blood tracking trials, especially when the older dog in our house is retired from it. Also we plan to start more in retriever trials with cold game and also upgrade the tolling test result. Tera is smaller than average toller bitches (43cm), still being within breed standard. She weights 16kg. Tera is playfull and fast learner. Best way to reward her is to play with her handler or give treats. While living in a household with kids, she is used to many different noises. She is not fearful, but very curious and when she sees something new and interested, she goes and looks what it is by herself. She is open to new people, but does not really bother about strangers. With her own family and friends she is a dog who loves to be cuddled.

Huikka, Tera (10 months), Twist

Silmät: OK
PRA A (clear/terve)
DE Clear/terve
Lonkat: B/A
Kyynärät: 0/0

Näyttelyt: 2 x sert
NOU1
Tolling: ALO1
WT: ALO1
TOKO: AVO1, ALO1
MEJÄ: AVO1
MH suoritettu, laukaus 1

Muita tuloksia:
Mäntän Talvinome 2017 paras koira sunnuntaina.
Pirkan Damit 2016 Tollerikerhon joukkue voitto.

Pintti jalostustietokannassa


Pintti on n. 3-v tuontiuros Norjasta. Se on 48cm korkea ja painaa 22,5kg. Pintin omistaa Kati Salonen Eurasta. Samassa taloudessa asuu myös Pintin eno. Kati & Pintti harrastavat yhdessä seuraavia lajeja: NOME, WT, TOKO, MEJÄ ja näyttelyt satunnaisesti. Tavoitteena heillä olisi myös olisi startata tollauskokeissa Ruotsissa.

Pintistä Kati kertoo myös seuraavaa: Tulevaisuuden suunnitelmissa on saada Pintistä jälkikoira käytännön tilanteisiin SRVAn (suurriistan virka-apu) toimintaan kun sen eno jää eläkkeelle. Lisäksi Pinttiä käytetään käytännön metsällä linnustuksessa (kyyhky ja sorsa). Pintti on luonteeltaan rauhallinen ja helppo koira. Se on harkitsevainen, mutta vauhdikas työskentelijä. Pintti on hiljainen tehdessään töitä ja ollessaan passissa. Sen kanssa on mukava istua passissa metsästyksen parissa. Pintti ei kiihdy laukauksista, eikä ole ääniherkkä. Pintti ei kiihdy vedestä, vaikka se nauttii uimisesta. Se on hyvä uimari ja nauttii vedestä. Se rakastaa ihmisiä ja lapsia. Lapset vähän sitä jännittävät kun on niitä nähnyt niin harvoin. Pintti tulee hyvin toimeen toisten koirien kanssa. Se ei aloita, mutta lähtee puolustamaan, jos toinen aloittaa. Se yrittää kyllä välttää konflikteja. Yleisesti se ei juurikaan välitä muista kun treenataan tai ollaan kokeissa. Se ei ole häiriöherkkä. Vahtikoirana se on kotona ensimmäisenä ilmoittamassa, että joku liikkuu tai on tulossa. Haukkuherkkyys on ehkä, se ei niin toivottu ominaisuus kotioloissa. Matkalla ja vieraissa paikoissa se on hiljainen eikä hauku esim. hotelleissa tai laivan hytissä. Se osaa olla rennosti missä vain kun ei mitään tapahdu. Pintillä on ”diesel moottori”, jota täytyy tokoon vähän herätellä. Se nauttii palloilla leikkimisestä ohjaajan kanssa. Se leikkii kotona myös yksin ja enonsa kanssa. Oma ihminen ja lauma, on sille tärkeä. Pintti on vähän ohjaaja pehmeä ja tarvitsee positiivisen ja johdonmukaisen ohjaajan.


Eyes: OK
PRA A (clear)
DE clear by parentage

Hips: B/A
Elbows: 0/0

Shows: 2 x CC
NOU1 (passed basic retrieving test)
Tolling: Nbkl1 (beginners class)
WT: ALO1 (beginners’ class)
Obedience: AVO1, ALO1 (open & beginners’ class)
Blood tracking: AVO1 (open class)
MH descrition passed

Other merites in inofficial dummy tests:
Mäntän Talvinome 2017, best dog on Sunday
Pirkan Damit 2016, member in the team of Finish toller club, which was placed 1st

Pintti in breeding database


Pintti is about 3 years old male from Norway. His height is 48cm and he weights 22,5kg. He lives with his oncle in Eura, Finland and is owned by Kati Salonen. With his owner Pintti is trained for retrieving trials, working tests, obedience and blood tracking. They also go to dog shows occationally. They plan also to start in tolling trials in the future.

Kati tells about Pintti the following: Pintti is olanned to be trained in blood tracking so that he can be used for animals wounded not only in hunting situations, but also e.g. in car accidents. Then he could continue the important work that his oncle is currently doing. Also Pintti is used for hunting ducks and pidgeons. Pintti is calm and easy going dog but he is also a speedy while working. Pintti is quiet while working and while in passivitet. He is a nice dog to sit quietly with while waiting for hunting situations. Pintti is not getting exited when shots are fired nor of water, even he enjoys swimming. He is a good swimmer who enjoys the water. He loves people and gets along with other dogs well. He does not start fights, but will defend himself, he rather avoids conflicts. Generally he does not bother about other dogs while training or in different trials. At home he is the watchdog who is the first to let know that someone is coming, barking is maybe the one, not so wanted feature, at home. While travelling and in strange locations he is quiet and is not barking e.g. in hotels or in cabins on ferries. Pintti is everywhere relaxed when nothing happens. He has a ”diesel engine”, that needs to be started a bit for obedience. He enjoys playing with balls with his handler, at home he also plays alone or with his oncle. Own human, and family, are important for him. He is a bit soft towards his handler and needs a positive and consistent handler.Tera & Pintti 05/2017