Pentue 3 – Litter 3

Tera – Twizter

REPONI SYYSUNELMA

”TERA”

FI51845/14

Narttu, synt. 29.9.2014
Bitch born 29.9.2014

CAYORA’S CAJOLED BY DUCKS

”TWIZTER”

FI36679/14

Uros, synt. 20.5.2014
Male, born 20.5.2014

Cayora’s Cajoled by Ducks Dewberry’s Dual Blessed Louis Paytan Tollwest Dances with Wawes
Objibwa’s Paya-Kuta Yag
Allydor’s Powerful Bowl of Beauty Digby Tollers Power King
Allydor’s Unifly to Arrive
Reponi Syysunelma Agrosofens Calypso Duck Tail’s Muddus Regnbågsforell
Rödahunds Hitchin Lisa
Redadict On The Crocks Redland’s Rubber Boots
Foxgrove’s Canadian Sunrise

Silmät: OK (Distichiasis)
PRA A (clear/terve)
CEA A (clear/terve)
DE Kantaja / Carrier
JADD Probable normal
Lonkat: A/A (lonkkaindeksi 108)
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0

NOU1
NOME-B: ALO3
Tolling: ALO3
MEJÄ: 2 x AVO1, VOI3
Näyttelyt: ERI, SA
MH suoritettu, laukaus 4 (video)

Teran oma sivu

Tera jalostustietokannassa


Tera on sijoitusnarttuni Huikan pentueesta. Tera asuu Riikan luona Perttelissä kolmen tollerin lauman nuorimmaisena ja ainoana narttuna. Riikka kertoo Terasta seuraavaa:

Tera on innokas noutaja, tehokkaalla moottorilla varustettu koko perheen pusuttelija. Se on aina valmis toimintaan, mutta kun on aika olla tekemättä mitään se rentoutuu ja hakeutuu lepäämään. Liikkeissään nopean Teran ykköslajeina on noutolajien lisäksi myös MEJÄ, jossa se pääsee toteuttamaan sille hyvin ominaista nenänkäyttöä. Se on hyvin maavainuinen, reipastahtinen jäljestäjä.

Noutajana Tera on suoraviivainen, se ei keksi omia kuvioita vaan tekee sen mitä sille on opetettu. Mikäli annettu tehtävä epäonnistuu jostain syystä, on silloin ohjaajan katsottava vain peiliin. Työskennellessään Tera on hiljainen ja sen kanssa on ollut helppo matkustaa, sillä se ei pidä meteliä itsestään. Tuloksia Teralle on kertynyt toistaiseksi MEJÄstä (2 x AVO1, VOI3) ja näyttelyistä (KÄY ERI, SA). Lisäksi Tera on suorittanut taipumuskokeen (NOU1). Metsästyskokeissa Teralla on NOME-B:sta ALO3 ja Ruotsin tollauskokeesta myös ALO3. Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on jatkaa MEJÄssä voittaja-luokassa. Suunnitelmiin kuuluu myös NOME-kokeet ja tollauskokeen tuloksen kirkastaminen.

Tera on hiukan keskiverto tollerinarttua pienempi: 43cm, korkeuden ollessa kuitenkin rotumääritelmän sallimissa rajoissa. Painoa Teralla on n. 16kg. Tera on hyvin leikkisä ja nopea oppimaan. Parhaat palkat Teralle ovat leikki ohjaajan kanssa sekä namit. Lapsiperheessä se on tottunut erilaisiin ääniin ja elämän menoon. Se ei ole millään lailla pelokas vaan hyvin utelias ja jos se havaitsee jotain erilaista ja jännittävää se menee sen itse selvittämään. Se suhtautuu avoimesti ihmisiin, mutta on suhteellisen välinpitämätön vieraita kohtaan. Oman perheen ja tuttujen kesken se on rapsutuksia kaipaava pieni vierihoitokoira.

Eyes: OK (Distichiasis)
PRA A (clear)
CEA A (clear)
DE Carrier
JADD Probable normal
Hips: A/A (hip index 108)
Elbows: 0/0
Knees: 0/0

NOU1 (passed basic retrieving test)
Retriever hunting test (cold game): Beginners’ class 3rd prize
Tolling: Nbkl3 (beginners class)
MEJÄ: 2 x AVO1 (open class), VOI3 (winner class)
Shows: excellent, SA
MH description passed (video)

Tera on these homepages

Tera in breeding database


Tera is my co-owned bitch from Huikka’s litter. She lives with Riikka in Pertteli with 2 other dogs, Tera being youngest and the only bitch. Riikka tells about Tera the following:

Tera is an eager retriever equipped with a good engine. She is always ready to action, but when it is time not to do anything, she relaxes and finds a place to rest. She is trained mostly for retrieving but also for blood tracking. In blood tracking she is able to utilize her good nose usage. She tracks in good pace and is accurate in her work.

As a retriever Tera is very straightforward, she does not invent anything by herself, just does what she is knows. If a given task is failed, then the handler needs to look into a mirrow. So far Tera has results from blood tracking (2 x open class 1st prize and a 3rd prize in winner class) and shows (excellent, HP). Also Tera has passed the basic retriever test (NOU1). Further in cold game hunting tests she has a beginners’ class 3rd prize and in Tollar Specialen in Sweden we tested tolling jaktprov and got beginners class 3rd prize. In the future we continue to compete in winners’ class in blood tracking trials. Also we plan to start more in retriever trials with cold game and also upgrade the tolling test result.

Tera is smaller than average toller bitches (43cm), still being within breed standard. She weights 16kg. Tera is playfull and fast learner. Best way to reward her is to play with her handler or give treats. While living in a household with kids, she is used to many different noises. She is not fearful, but very curious and when she sees something new and interested, she goes and looks what it is by herself. She is open to new people, but does not really bother about strangers. With her own family and friends she is a dog who loves to be cuddled.

Silmät: OK
PRA B (kantaja)
DE normal/clear (vanhepien perusteella)
JADD probable clear (vanhempien perusteella)
Lonkat: B/B (lonkkaindeksi 94)
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: Koko selkä kuvattu terveeksi:

välimuotoinen lanne-ristinikama: normaali, LTV0
selän spondyloosi: puhdas, SP0
nikamien epämuotoisuus: normaali, VA0

NOU1
Rally-TOKO: RTK1 (3 x ALOHYV)
Näyttelyt: SERT, CACIB, VSP

Twizterin oma sivu

Twizter jalostustietokannassa


Twizter asuu kasvattajansa luona emänsä ja siskonsa kanssa, lauman ainoana uroksena. Katja, Twisterin omistaja & kasvattaja, kertoo seuraavaa:

Twizter on hyvin avoin, iloinen ja valtavan työintoinen tyyppi. Se haluaa toimia yhteistyössä ohjaajan kanssa. Twizter on pienestä asti suhtautunut reippaasti uusiin tilanteisiin, eivätkä asiat jää painamaan sitä. Se aidosti tykkää kaiken ikäisistä ihmisistä, viihtyy vieraidenkin sylissä rapsuteltavana ja antaa palkaksi korvapusun. Sen suhtautuminen sekä pentuihin että aikuisiin koiriin sukupuolesta riippumatta on hyväntahtoista.

Kaikessa työskentelyssään se on vauhdikas koira. Se työskentelee ennakkoluulottomasti, eikä haittaa, vaikka matkalla tipahtaisi suonsilmäkkeeseen. Toisaalta se on myös asteen tapaturma-altis, koska saattaa juosta uudelleenkin samaan silmäkkeeseen tai tulla suorinta reittiä kutsuttaessa kalliolta alas. Se tekee laajaa hyvää hakua ja sillä on hyvä itseluottamus. Riistoilla se on ollut aina erittäin varma ja poiminut riistat lajista riippumatta spontaanisti. Otteet riistoista ja dameista ovat syvät. Se myös ui mielellään.

Twizter jäi asumaan yhdessä pentuesiskonsa kanssa, mistä johtuen sen kanssa ei ole ehditty harrastaa niin paljon kuin se ansaitsisi. Sen kanssa on suoritettu noutajien taipumuskoe ja treenailtu vähän nomea ja tokoa/rallytokoa. Kilpailtu on rallytokon alokasluokan verran. Se oli luotettava, oma iloinen itsensä suoriutuen osaamistasonsa mukaisesti ja keskittyen hyvin. Tulevaisuudessa Twizterin kanssa on tähtäimenä vielä jatkaa rallytokoilua ja startata tokossa ja nomessa. Sen kanssa on tehty aktivointimielessä muutama mejäjälki, jotka se on jäljestänyt rauhallisesti jälkeä pitkin. Se on laukausvarma ja liikkuu rohkeasti eri alustoilla.

Oppijana Twizter oivaltaa nopeasti. Se on ahne, joten ruoka toimii hyvin palkkana, mutta se tykkää myös leikkiä. Se vastaa luontaisesti hyvin sosiaaliseen palkkaan ja ilahtuu silminnähden ohjaajan kertoessa sen olleen taitava. Sitä on koulutettu positiivisella vahvistamisella; se ei ole luonteeltaan kova, mutta ei myöskään paineistu epäonnistumisista. Se ei mieti, onko sama asia tehty kerran vai kymmenen kertaa, vaan tekee useammankin toiston yhtä mielellään.

Twizter on 50cm korkea ja painaa 19,6kg. Kotona se on pääasiassa huomaamaton ja lähinnä nukkuu (mieluusti omistajan jaloissa), jos mitään ei tapahdu. Vaikka se on perusluonteeltaan vilkas, on se sopeutunut tarvittaessa myös pidempään vähäaktiiviseen kauteen.

Eyes: OK
PRA B (carrier)
DE normal/clear (by parentage)
JADD Probable normal (by parentage)
Hips: B/B (hip index 94)
Elbows: 0/0
Knees: 0/0
Back: Officially x-rayed (neck, thoracic and lumbar spine) as normal:

lumbosacral transitional vertebra: normal, LTV0
spondylosis: free, SP0
vertebral anomaly: normal, VA0

NOU1 (passed basic retrieving test)
Rally obedience: title RTK1 (3 x qualified in beginner’s class)
Shows: CAC, CACIB, BOS

Twizter’s own homepage

Twizter in breeding database


Twizter lives with her breeder, together with his dam and sister, as the only male in the house. His owner and breeder, Katja, tells about Twizter the following: 

Twizter is very open and happy boy with a lot of will to work. He wants to work together with his handler. Ever since Twizter was a puppy he has been open to new situations, and he does not remember bad things. He genuinely likes people of all ages, and likes to be scratched – also strangers, and he rewards the person scratching with a kiss. With puppies and older dogs, regardless of their sex, he is open.

While working Twizter is a speedy dog. Working he is open-minded. He does not mind e.g. dripping into a hole on the ground while working. On the other hand, he is prone to injuries, as he might run into the same hole again, or take the direct route down from a rock when being called for. While doing free search he covers the area nicely, and he has good self-confidence. With cold game he has been spontaneous, regardless of type of game. He has a good grip with both game and dummies. He also likes to swim.

Twizter stayed home with his sister, and because of that there has not been as much time to train as he would deserve. He has trained retrieving and obedience / rally-obedience. He has passed the basic retriever test and competed in rally-obedience beginner’s class. In tests he has been reliable, his normal himself, and performed on his normal skill level. He has done few blood tracks, just for fun & activation; he has tracked calmly, close to the track. He is also secure to shots, and he moves with confidence on different kinds of terrains/bases.

Twizter is a fast to figure out what is wanted of him. He is greedy, so food is a good reward, but he also likes to play. He works well also with praise. He has been trained with positive methods. He takes no pressure on failure. He is able to repeat same exercises without an issue.

Twizter is 50cm and weights 19,6kg. At home he mainly sleeps (close to his owner), if nothing happens. Even he is a lively dog, he has been able to adjust, if needed, also to longer periods of less activation.


Pennut – Puppies

Syntyneet – Born
17.9.2018


Metsätonttu

Reponi Metsätonttu ”Luka”
=”Forest Elf”

Uros – male
FI50272/18
† 1.4.2019 (intrahepaattinen maksasuntti – intrahepatic liver shunt)

Omistaja – Owner: Tiina Johansson

Lonkat – Hips:
Kyynärät – Elbows:
Silmät – Eyes:
JADD Probable Normal (by parentage)
PRA, DE, CEA clear or carrier by parentage

Koiranet – Breeding Database


Metsänhenki

Reponi Metsänhenki ”Skaut”
=”Spirit of the Forest”

Uros – male
FI50273/18

Omistaja – Owner:

Lonkat – Hips: C/C
Kyynärät – Elbows: 0/0
Silmät – Eyes: OK (1.10.2019)
JADD Probable Normal (by parentage)
PRA, DE, CEA clear or carrier by parentage

Virossa läpäisty noutajien työkoe (riistalla) – In Estonia ”Retriiverite tõukatse” passed (with cold game)

Viron jalostustietokanta – Estonian breeding database
Koiranet – Breeding Database


Metsänhaltija

Reponi Metsänhaltija ”Siri”
=”Guardian / fairy of the Forest”

Narttu – female
FI50274/18

Omistaja – Owner: Riikka Tarvonen

Lonkat – Hips: A/A
Kyynärät – Elbows: 0/0
Polvet – Knees: 1/0
Selkä – Back: SP0, LTV0
Silmät – Eyes: OK
JADD Probable Normal (by parentage)
PRA, DE, CEA clear or carrier by parentage

Sirin oma sivu – Siri’s own page
Koiranet – Breeding Database


Metsänpeikko

Reponi Metsänpeikko ”Hugo”
=”Forest Troll”

Uros – male
FI50275/18

Omistaja – Owner:

Lonkat – Hips: A/A
Kyynärät – Elbows: 0/0
Polvet – Knees: 0/0
Silmät – Eyes:
JADD Probable Normal (by parentage)
PRA, DE, CEA clear or carrier by parentage

Koiranet – Breeding Database


Cayoran Metsätähti

Reponi Cayoran Metsätähti ”Vaara”
=”Cayora’s Forest Star / Chickweed Wintergreen”

Narttu – female
FI50276/18

Omistaja – Owner: Katja Stoltzenberg, Cayora’s
Haltija – Lives with: Sanna Mikkonen

Lonkat – Hips:
Kyynärät – Elbows:
Silmät – Eyes:
JADD Probable Normal (by parentage)
PRA, DE, CEA clear or carrier by parentage

Koiranet – Breeding Database


Metsän Siimeksessä

Reponi Metsän Siimeksessä ”Vilkku”
=”In the Deep Forest”

Uros – male
FI50277/18

Omistaja – Owner: Miika & Karita Dahlqvist

Lonkat – Hips: B/C
Kyynärät – Elbows: 0/0
Polvet – Knees: 0/0
Silmät – Eyes: OK
JADD Probable Normal (by parentage)
PRA, DE, CEA clear or carrier by parentage

Koiranet – Breeding Database


Metsämies

Reponi Metsämies ”Brutus”
=”Man of the Forest”

Uros – male
FI50278/18

Omistaja – Owner: Joonas Hälvä & Johanna Ellonen

Lonkat – Hips: E/E
Kyynärät – Elbows: 0/0
Selkä – Back: SP0, LTV0
Silmät – Eyes: OK
JADD Probable Normal (by parentage)
PRA, DE, CEA clear or carrier by parentage

Koiranet – Breeding Database


Metsässä Pyynnissä

Reponi Metsässä Pyynnissä ”Vinski”
=”Hunting in the Forest”

Uros – male
FI50279/18

Omistaja – Owner: Nea Lindfors

Lonkat – Hips: A/A
Kyynärät – Elbows: 0/0
Selkä – Back: VA0, SP0, LTV0
Silmät – Eyes:

DNA testit – tests:
DE, CEA clear or carrier by parentage
PRA N/PRCD (carrier)
JADD Normal (tested N/N, probably normal by parentage)
Cleft Palate: N/N (Normal)
Cleft Lip / Palate / Syndactyly: N/N (Normal)
Dilute: D/D
Chondrodystrophy N/CDDY (carrier)

Koiranet – Breeding Database